O nas

Motto naszej placówki:

„Aktywność twórcza dziecka wyrażana w formie ruchowej, słownej, plastycznej jest budującą wartością dzieciństwa”

Witamy na stronie internetowej placówki edukacyjnej „Tulipanów”. W chwili obecnej prowadzimy przedszkole oraz żłobek, w najbliższej przyszłości planujemy otwarcie szkoły podstawowej .

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA NASZEJ PLACÓWKI

 1. Centrum Edukacyjne „Tulipanów” umożliwia integrację dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym
 2. Stwarzamy warunki do rozwoju i edukacji dzieci w wieku żłobkowym, przedszkolnym i szkolnym
 3. Nasza placówka dba o każde dziecko w sposób zindywidualizowany
 4. W naszej placówce tworzymy warunki wyrównywania szans edukacyjnych i dbamy o rozwój społeczny i emocjonalny naszych wychowanków
 5. Poprzez realizację autorskiego programu o profilu artystyczno – językowym stwarzamy możliwość rozwoju każdemu wychowankowi placówki
 6. Chcemy, aby nasza placówka nadal utrzymywała utrwaloną pozycję w środowisku a absolwenci naszego centrum osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.

KONCEPCJA PRACY NASZEGO PRZEDSZKOLA

 • Integracja dzieci
 • Zapewnienie bezpieczeństwa wychowankom
 • Zaspokajanie potrzeb dzieci w wieku przedszkolnym (psychicznych, fizycznych, emocjonalnych, społecznych i potrzeby akceptacji)
 • Stwarzanie możliwości każdemu dziecku obcowania ze sztuką poprzez udział w zajęciach artystycznych (muzycznych, plastycznych i teatralnych)
 • Stwarzanie możliwości każdemu dziecku obcowania nie tylko z językiem ojczystym ale również z językiem obcym poprzez udział w codziennych zajęciach językowych (j. angielski, j. włoski)
 • Kształcenie artystycznej postawy dziecka jako członka rodziny, zbiorowości przedszkolnej oraz społeczeństwa
 • Pomoc rodzicom w zakresie opieki wychowawczej i psychologicznej poprzez organizowanie różnych spotkań w postaci prelekcji i warsztatów.

Nasze przedszkole działa od 1998 roku i zapewnia opiekę, wychowanie i edukację dzieciom w wieku od 2-6 lat. Jest to placówka, która realizuje podstawowy program wychowania przedszkolnego, zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, wzbogacony programem autorskim o profilu artystycznym i językowym. Proponujemy również bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Nad wychowaniem i edukacją naszych przedszkolaków czuwa wyspecjalizowana kadra pedagogiczna z kierunkowym wykształceniem – Wychowanie Przedszkolne i Pedagogika Wczesnoszkolna.

Placówka mieści się w willowej dzielnicy Sosnowca w parterowym budynku, który otoczony jest dużym ogrodem. Posiadamy własny, dobrze wyposażony plac zabaw, gwarantujący naszym wychowankom bezpieczną i doskonałą zabawę na świeżym powietrzu. Cały teren obiektu jest ogrodzony, a budynek posiada monitoring wewnętrzny i zewnętrzny.

W naszym przedszkolu funkcjonują trzy grupy, które z najnowszą tendencją zachodnią mieszane są wiekowo. Liczba dzieci w grupie do 15 osób. Prowadzimy również grupę zerową. Od kwietnia 2014 r. prowadzimy również grupę żłobkową.

Posiadamy własną kuchnię, zapewniającą całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, I podwieczorek, II podwieczorek). Wszystkie posiłki są świeże, przygotowywane na miejscu. Uwzględniamy indywidualną dietę dziecka.

Placówka funkcjonuje w godzinach od 7:00 do 17:00, przez cały rok kalendarzowy.

Dajemy szansę adaptacji w nowym środowisku, dzieciom zagranicznych inwestorów w Polsce. Gościliśmy już dzieci z Finlandii, z Francji, z Chin, z Białorusi oraz Litwy.

Nasze osiągnięcia >