Cennik

Opłata wpisowa (jednorazowa)
600 zł
Czesne
350 zł
Wyżywienie
12 zł/dzień

Cennik obowiązuje od 01.06. 2016 r.

Wpisowe jest opłatą jednorazową,  gwarantującą dziecku miejsce w placówce.

WAŻNA INFORMACJA

W KWOCIE CZESNEGO ZAWARTE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE.

Czesne płatne  jest do 10-tego każdego miesiąca i jest opłatą zawierającą pełną ofertę placówki.

Nr. konta:
13 11402004 0000 3102 30405829
BRE S.A. WBE/ŁÓDŹ