Cennik

Wpisowe*
600 zł

Opłata stała

300 zł
Opłata dzienna
12 zł dziennie

Od dnia 1.05.2018r. opłata dzienna wynosić będzie 18zł.

*Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną.

Czesne płatne  jest do 10-tego każdego miesiąca i jest opłatą zawierającą pełną ofertę placówki.

Nr. konta:
13 11402004 0000 3102 30405829
BRE S.A. WBE/ŁÓDŹ