CENNIK PRZEDSZKOLE

strona główna > CENNIK PRZEDSZKOLE
Wpisowe*
600 zł
Opłata stała
500 zł
Opłata dzienna
20 zł/dzień

*Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną.

WAŻNA INFORMACJA

W KWOCIE CZESNEGO ZAWARTE SĄ ZAJĘCIA DODATKOWE.

Opłata stała i dzienna jest płatna do 10-tego każdego miesiąca i jest opłatą zawierającą pełną ofertę placówki.

Nr. konta:
13 11402004 0000 3102 30405829
BRE S.A. WBE/ŁÓDŹ