FAQ

W jakich godzinach czynne jest Przedszkole/ Żłobek?

Przedszkole/Żłobek czynne jest od godziny 6.30 rano do godziny 17.30 Na życzenie rodziców możemy zapewnić opiekę w niestandardowych godzinach za dodatkową opłatą.

Jak dziecko odżywia się w ciągu dnia?

Przedszkole/Żłobek posiada własną kuchnię. Jadłospis przygotowywany jest przez dietetyka z uwzględnieniem bilansu kalorycznego oraz wartości odżywczych. Placówka zaopatruje się na bieżąco w najwyższej jakości produkty. Świeże owoce, warzywa, nabiał, wędliny dostarczane są przez sprawdzonych i atestowanych dostawców żywności. Posiłki nie są limitowane.

Co, jeśli dziecko jest alergikiem?

Obowiązkiem rodzica jest podanie wszelkich informacji o alergiach dziecka. Takie dane przechowywane są w bazie danych, a na ich podstawie sporządzana jest lista zasad, których opiekunowie muszą przestrzegać w pracy z dzieckiem alergicznym.
Jeżeli Dziecko cierpi na alergię pokarmową, Rodzice zobowiązani są dostarczyć specyfikację lekarską oraz podać szczegółowe informacje na ten temat w Karcie przyjęcia dziecka. Sposób żywienia dzieci alergicznych ustalany jest indywidualnie z Rodzicami przy zawarciu Umowy. Na podstawie specyfikacji lekarskiej nasze kucharki mogą podjąć się przygotowania posiłków z uwzględnieniem specjalnych diet.

Czy w Przedszkolu/Żłobku dzieciom podawane są leki?

W Przedszkolu/Żłobku nie podajemy dzieciom żadnych leków. Wyjątek stanowią leki, które muszą być stosowane w chorobach przewlekłych (np. astma, cukrzyca).

Co dzieje się w kryzysowych sytuacjach?

W razie sytuacji nagłych pierwsza pomoc dziecku zostanie udzielona przez naszych opiekunów odpowiednio do tego przeszkolonych. Jeśli zaistnieje potrzeba, natychmiastowo wzywamy służby medyczne i informujemy rodziców.

Czy można przyprowadzić chore dziecko do Przedszkola/Żłobka?

Zgodnie z naszym regulaminem, do przedszkola nie można przyprowadzać dzieci z oznakami choroby.

Jaki jest przedział wiekowy dzieci przyjmowanych do Przedszkola?

Przyjmujemy dzieci od dwóch do sześciu lat(zerówka). 

Jaki jest przedział wiekowy dzieci przyjmowanych do Żłobka?

Przyjmujemy dzieci od 12-go miesiąca życia.

W jaki sposób przekazywane będą informacje na temat przebiegu dnia dziecka oraz jego aktywności?

Informacje o Dziecku przekazywane są bezpośrednio lub pośrednio poprzez aplikację 4 parents (drogą mailową, telefoniczną).

Czy i w jaki sposób organizowane są wycieczki lub wyjścia dzieci poza teren Przedszkola?

Dzieci będą zabierane na zaplanowane wycieczki tylko przy uprzedniej konsultacji z rodzicami i za ich pisemną zgodą. Codzienne spacery i krótkie wycieczki (np. do parku) nie wymagają takiej zgody.

Czy dzieci żłobkowe wychodzą do ogrodu, często przebywają na świeżym powietrzu ?

Dzieci często przebywają w naszym ogrodzie( jeśli jest odpowiednia do tego pogoda), jest on wszechstronny, dzieci mogą bawić się rożnymi zabawkami. Dzieci nabywają nowych sprawności, poznają najbliższe otoczenie.

W jaki sposób uiszczana jest opłata za Przedszkole/Żłobek?

Do 10-tego każdego miesiąca płatne przelewem lub gotówką w księgowości, lub przez aplikację 4 parents.

Co dziecko powinno przynieść do Przedszkola?

Do przedszkola Dziecko powinno przynieść: zmienne obuwie, ubranko na przebranie w razie „awarii”, szczoteczkę i pastę do zębów oraz poduszkę i coś do przykrycia (jeśli leżakuje).

Co dziecko powinno przynieść do Żłobka?

Do Żłobka Dziecko powinno przynieść: zmienne obuwie, ubranko na przebranie w razie „awarii”, szczoteczkę i pastę do zębów, smoczek jeśli potrzebuje, butelkę, ulubioną maskotkę.

Czy przedszkole i żłobek są wpisane do Ewidencji niepublicznych szkół i przedszkoli?

Tak, przedszkole działa na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydanym  przez Prezydenta Miasta Sosnowca NR WED.MKJ.4324-28/99/10