Zajęcia

MUZYKOTERAPIA  to forma psychoterapii, która wykorzystuje muzykę jako środek stymulujący rozwój dziecka i korygujący jego zachowanie. Muzykoterapia jest jednym z elementów terapii kompleksowej.

Dzieci w czasie zajęć muzykoterapeutycznych poddawane są stymulacji polisensorycznej w zakresie słuchu, wzroku, dotyku, węchu i smaku. Odtwarzają i tworzą muzykę.

LOGOPEDIA

Dzieci wymagające pomocy w zakresie rozwoju mowy objęte są terapią logopedyczną. Terapia logopedyczna dostosowana jest do trudności występujących u dziecka oraz do jego indywidualnych możliwości i predyspozycji.

Terapia logopedyczna polega na:

  • usprawnianiu motoryki aparatu artykulacyjnego (języka, warg, żuchwy)
  • korygowaniu wad wymowy
  • stymulowaniu rozwoju zdolności językowych
  • rozwijaniu słuchu fonematycznego
  • zwiększaniu umiejętności rozumienia mowy

Logopeda prowadzi zajęcia profilaktyczne z dzieckiem. Rodzice również mogą skorzystać z porad i wskazówek.

BAJKOTERAPIA

 Bajkoterapia to metoda polegająca na wykorzystywaniu baśni i bajek w celach terapeutycznych, relaksacyjnych, edukacyjnych. Jest mile widzianą formą terapii dzieci w wieku przedszkolnym. Bajkoterapia wzbogaca wiedzę dziecka o sobie i otaczającym świecie. Terapia poprzez odpowiednio dobrane bajki potrafi ograniczyć napięcie emocjonalne, budować dobre samopoczucie dziecka. 

FIZJOTERAPIA

Fizjoterapia dziecięca oznacza działania terapeutyczne w wieku rozwojowym. Jej celem jest przywrócenie oraz utrzymywanie sprawności jednocześnie zwracając uwagę na  prawidłowe wzorce ruchowe. Wykorzystując indywidualnie dobrane metody do potrzeb dziecka stymuluję się je w wielu płaszczyznach do właściwego rozwoju zarówno fizycznego jak i psychicznego.Założeniem terapii jest usprawnienie funkcjonowania dziecka oraz poprawa w zakresie jego postawy wywołując przy tym pozytywne emocje które towarzyszą wspólnym ćwiczeniom.
 
INTEGRACJA SENSORYCZNA
 
Integracja sensoryczna to sposób porządkowania przez mózg informacji, odbieranych przez zmysły. Celem terapii SI jest poprawienie codziennego funkcjonowania człowieka a tym samym jakości jego życia. Zaburzenia SI są niwelowane u dzieci w naszym przedszkolu już we wczesnej fazie rozwojowej. Zajęcia odbywają się w ogrodzie szkolnym i w specjalnie przygotowanej do tego pracowni
 
ANIMALOTERAPIA

Animaloterapia to terapia z udziałem zwierząt. Jest to metoda wspomagająca leczenie oraz rehabilitację osób z niepełnosprawnością. Kontakt ze zwierzętami ma leczniczy i terapeutyzujący wpływ na człowieka. W naszym przedszkolu systematycznie odbywają się zajęcia animaloterapii w terenie. Czas spędzony ze zwierzętami ma również cechy rekreacji więc jest bardzo lubiany przez dzieci.

TERAPIA PSYCHOMOTORYCZNA

Terapia psychomotoryczna jest adresowana do dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjno-terapeutycznych oraz dzieci o prawidłowym rozwoju poznawczym. Działamy:
– w obszarze ruchowym
– w obszarze koordynacji wzrokowo- ruchowej
– w obszarze zachowania
-w obszarze emocjonalnym
-w obszarze pamięci i uwagi
-w obszarze pisania i czytania
 
ARTETERAPIA
 

Arteterapia to terapia przez sztukę z użyciem różnych materiałów. Pełni rolę korekcyjną, edukacyjną i rekreacyjną. Pomaga w rozpoznawaniu emocji, uwalnianiu i odreagowaniu ich, a także wyrażaniu tych emocji w sposób akceptowany przez otoczenie. Stosuje się ją jako formę zabawy. Świetnie sprawdza się jako metoda dająca uczucie odprężenia i spokoju.