Projekt

strona główna > Projekt

 

Projekt Centrum Edukacyjne Tulipanów – edukacja i zabawa w przedszkolu

współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 01 stycznia 2020 roku do 31 marca 2021 roku, w tym:

–        wykonanie prac adaptacyjnych (od 01.01.2020- 31.03.2020)

–        opieka nad dziećmi, zajęcia dodatkowe i bieżące funkcjonowanie placówki (od 01.04.2020 roku do 31.03.2021 roku)

 

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego na „obszarze działalności placówki” przez co należy rozumieć miasta: Sosnowiec, Będzin, Czeladź, Dąbrowę Górniczą, Sarnów, Psary, Wojkowice, Siemonia poprzez utworzenie  12 nowych miejsc przedszkolnych w okresie 1.01.2020 r.- 31.03.2021 r.

Projekt obejmuje zadania takie jak: dostosowywanie i adaptacja pomieszczeń oraz zakup wyposażenia, działalność bieżąca nowo utworzonych miejsc przedszkolnych, prowadzenie zajęć dodatkowych, dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełno sprawnościami.

WARTOŚĆ PROJEKTU
Całkowita wartość projektu: 213 168,25 zł, w tym:
–        dofinansowanie ze środków unijnych : 181 193,01 zł
–        wkład własny : 31 975,24 zł