Cennik

Wpisowe*
600 zł

Opłata stała

1300 zł
Opłata dzienna
20 zł dziennie

*Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną.

Opłata stała i dzienna jest płatna do 10-tego każdego miesiąca i jest opłatą zawierającą pełną ofertę placówki.

Nr. konta:
13 11402004 0000 3102 30405829
BRE S.A. WBE/ŁÓDŹ