Cennik

Wpisowe*
600 zł

Opłata stała**

800 zł
Opłata dzienna
18 zł dziennie

*Wpisowe jest opłatą jednorazową, bezzwrotną.

** Zniżka 50% dla dzieci zamieszkujących miasto Sosnowiec 

Opłata stała i dzienna jest płatna do 10-tego każdego miesiąca i jest opłatą zawierającą pełną ofertę placówki.

Nr. konta:
13 11402004 0000 3102 30405829
BRE S.A. WBE/ŁÓDŹ