Projekt Centrum Edukacyjne Tulipanów- UE

strona główna > Żłobek > Projekt Centrum Edukacyjne Tulipanów- UE

logooooooo

Projekt Centrum Edukacyjne Tulipanów – twórczy i bezpieczny rozwój dziecka do lat 3  współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

OKRES REALIZACJI

Projekt realizowany jest w okresie od 01.01.2017 roku do 28 lutego 2018 roku, w tym:

–        wykonanie prac adaptacyjnych i zakup wyposażenia (od stycznia  do czerwca  2017 roku)

–        opieka nad dziećmi (od 01.03. 2017 roku do 28.02.2018 roku)

 

CELE I PLANOWANE EFEKTY

Głównym celem projektu jest ułatwienie powrotu na rynek pracy 12 rodzicom/opiekunom dzieci z terenu miasta Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza oraz gminy Będzin, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki żłobkowej w okresie od 01.03.2017 do 28.02.2018 r.

Utworzonych zostanie nowych 12 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat w istniejącym żłobku Centrum Edukacyjne Tulipanów, ul. Tulipanów 6 w Sosnowcu.

Wsparciem objętych zostanie 12 osób opiekujących się dziećmi w wieku do lat 3.

 

WARTOŚĆ PROJEKTU

Całkowita wartość projektu: 468 502,35 zł, w tym:

–        dofinansowanie ze środków unijnych :  398 227,00 zł

–        dofinansowanie z budżetu państwa : 14 055,07 zł

–        wkład własny : 56 220,28 zł