Oferta

 Bezpłatna oferta dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

                           Zapraszamy rodziców, poszukujących przedszkola, oferującego intensywny program edukacyjno- terapeutyczny, dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ( autyzmem , zespołem Downa , zespołem Aspergera, niepełnosprawnościami sprzężonymi).                                                                                                      Zapewniamy bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w godzinach 7.30-16.30 w oparciu o podstawę wychowania przedszkolnego.